+36 30 211 37 02

HR-mérőeszközök az üzleti hatékonyság szolgálatában

Online tesztek, kérdőívek, e-learning

Centura Elements: Online tesztkitöltés, kiértékelés és nyilvántartás

A vállalati HR és a tanácsadók munkaeszköze

Praktikus és intuitív felület

Egyszerű, gyors, reszponzív felhasználói felület, amely telefonon és tableten keresztül is elérhető.

Személyiség- és képességtesztek

Használja ki korlátozás nélkül tesztkínálatunk sokszínűségét: időmérést is tartalmazó képességteszteket, kompetenciákat és személyiségjellemzőket mérő kérdőíveket, AC-gyakorlatokat, online interjú-kérdőívet.

Elérhetőség és biztonság

Korlátlan hozzáférés, három különböző jogosultsági szint, SSL kapcsolat.

Automatizált tesztkiértékelés és visszajelzés

Hívja meg jelöltjeit online tesztkitöltésre, automatikusan értesítést kap az elkészült riportról. A jelentések közérthető szöveges értelmezést is tartalmaznak.

Nyilvántartás, statisztika

Nyomon követheti a különböző projektek alakulását. Töltse le a tesztkitöltések statisztikai adatait.

Rugalmas fizetési konstrukciók

Fizethet a tényleges használat után, vagy átalány-rendszerben. Már havi tíz kiértékelés felett mennyiségi kedvezményeket érvényesítünk.

Scope360 kompetencia-értékelés

Visszajelzés a vezetői kompetenciákról

Mérés minden oldalról

A 360 fokos vizsgálatok során a célszemély nem csak önmagát értékeli, hanem felettesei, munkatársai, beosztottjai, sőt akár kliensei is ugyanezt teszik. Eredményként a lehető legobjektívebb és rendkívül komplex kép rajzolódik ki az illető erősségeiről és fejlesztendő területeiről.

Munkakör-specifikus vizsgálatok

Minden munkakörhöz meghatározhatók azok a kompetencia-csoportok, amelyek szükségesek a sikeres munkavégzéshez.

Riport és visszajelzés

Eredmények grafikus ábrázolása a kompetenciák és kompetencia-csoportok mentén, erősségek és fejlesztendő területek azonosítása, eltérés-elemzés (azon kompetenciák sorra vétele, ahol jelentős eltérés mutatkozik az önjellemzés és a többi értékelő összesített véleménye között), az értékelők járulékos megjegyzéseinek felsorolása.

Statisztika és támogatás

Rendszeresen részletes jelentést küldünk a kitöltés aktuális állapotáról. Az összes adat exportálható Excelbe vagy SPSS formátumba. A kitöltés ideje alatt technikai segítséget nyújtunk az értékelőknek.

Rugalmas kompetencia-szótár

Általános kompetenciakészletünkből válogatva felépítheti saját kompetenciamodelljét, vagy kérésére elkészítjük cégspecifikus kompetenciaszótárát. A kompetenciák felsőbbrendű csoportokba szervezhetők, és a csoportok szintjén is kiértékelhetők.

Értékelések

Értékelői kategóriánként (felettes, munkatárs, beosztott stb.) tetszőleges számú értékelő jellemezheti a célszemélyt az online felületen. Felvesszük a kapcsolatot az összes értékelővel, részletesen tájékoztatjuk őket a 360 fokos értékelési folyamattal kapcsolatos tudnivalókról, és meghívjuk őket az értékelésben való részvételre. Az értékelők a meghívó e-mailben kapott, egyedi link segítségével léphetnek be az online felületre.

Objektivitást elősegítő válaszadás

Az értékelés történhet normatív módon (pl. 1-től 5-ig értékelve) vagy prioritási sorrend alapján.

Hálózatkutatás

Szervezeti hálózatok feltérképezése

Hálózatok feltérképezése

A munkaszervezeten belül különböző hálózatok tagjai vagyunk: egy szervezeti hierarchiához és egyben egy társas közösséghez is tartozunk. A kutatás eredményeit a szociogramon ábrázoljuk, amely a csoport kapcsolatrendszerét grafikusan mutatja meg. Ezen jelöljük a kapcsolat erősségét és azt, hogy ki milyen pozíciót foglal el a közösségen belül.

Vezetőkiválasztás és tehetséggondozás

A szociogramból azonnal látszik, mely személyek egy csoport legmeghatározóbb tagjai. Vezetőkiválasztás esetén a csoport-szinten a centrumhoz közeli, szakmai hozzáértés tekintetében pedig a magasra értékelt, igazságos, megbízható személyek tekinthetők a legalkalmasabb vezetőjelölteknek.

Csoportnormák, értékek megfigyelése

A többszempontú szociometria a rokonszenvi viszonyok hálózatának feltérképezésén túl információval szolgál a csoportnormákról, központi értékekről. A munkacsoporton belüli központi személyek értékei lesznek a legnagyobb hatással a csoportértékekre.

Kulcsemberek, sérülékeny pontok

A hálózatkutatás eredményeit kompetencia-méréssel kiegészítve rendkívül részletes képet kapunk a szervezet és a vezetők állapotáról, erős és gyenge pontjairól.

Az információterjedés útvonala

A szociogramot szokták az információterjedés útvonalának is tekinteni. Az információ annál szélesebb körben terjed el, minél többen kapcsolódnak a kiindulási pontot jelző személyhez, és annál erősebben torzul, minél több áttételen keresztül jut el a periférián lévő személyekhez.

Rugalmas kérdőív, megbízható mérés

A kérdőív rugalmasan változtatható, a szociometriai kérdések pedig egyéb kérdőíves eljárásokba is beépíthetők. A módszer jellegéből fakad, hogy - szemben az önbevallásos kérdőívekkel - a szociometriai felmérés eredménye egyáltalán nem manipulálható.

Assessment Center

A jövőbeli teljesítmény előrejelzője

Rugalmas kompetencia-modell

A mérendő kompetenciák származhatnak a megbízónk saját kompetencia-modelljéből, vagy alkalmazhatjuk a Centura általános modelljét.

Részletes jelentés

Minden személyről részletes jelentést készítünk: kompetencia-profil, az eredmények szöveges összefoglalója, erősségek és fejlesztendő területek, fejlesztési javaslatok.

További tudnivalók

Az AC vagy virtuális AC általában egy napnyi elfoglaltság a résztvevőknek. Az értékeléseket tapasztalt tanácsadóink végzik el, de a megbízó cég saját szakemberei is bekapcsolódhatnak. Képzéssel segítjük a módszertan elsajátítását.

Megbízható, robosztus mérés

A kompetenciákat az AC során több módszerrel mérjük: tesztek, kérdőívek, interaktív egyéni és csoportos gyakorlatok, egyéni írásos gyakorlat, kompetencia-alapú interjú.

Visszajelzés, utánkövetés, tanácsadás

A résztvevőkkel egyéni visszajelző beszélgetés során ismertetjük az eredményeiket. Igény esetén fejlesztési tanácsadással segítjük őket.

Support és kiegészítő szolgáltatások

Segítség a riportok értelmezésében, tanácsadás kritikus esetekben. Statisztikák készítése az eredményekből.

Virtuális tanfolyam és tudásfelmérés

Oktatás és tesztelés egy rendszerben

Céges oktatóanyagok

Segítünk a képzési anyagok letisztításában, ellenőrzésében, tanfolyamok összeállításában.

Elements rendszerünkbe beépítjük a céges oktatóanyagokat

Az oktatóanyagok egységes rendszerben, a tesztekkel azonos logika szerint használhatók.

Oktatóvideók

Elkészítjük az oktatóvideókat (élő felvételek, grafikai elemek, animációk, narráció, feliratozás igény szerinti kombinálásával).

Tudásfelmérés

Az elsajátított tudás rögtön tetszőleges kérdésekkel ellenőrizhető. Az Elements adminjai a teljes folyamatot nyomon követhetik (pl. átlátják, ki hol tart a tanfolyamban, a tudásfelmérő teszt eredményeit pedig megkapják egy összefoglaló riportban).