+36 30 211 37 02

Scope-L | Vezetői kompetencia kérdőívKérdések száma: 120 | Skálák száma: 20 | Kitöltési idő: kb. 20 perc | Kitöltés módja: online


A kérdőív 20 kompetenciát vizsgál 4 átfogó területen: Emberi kapcsolatok, Vezetés, Feladatkezelés, Változás és energia.
A kitöltőnek a mindennapi munkára vonatkozó, csoportokba rendezett állításokat kell rangsorolnia aszerint, hogy azok milyen mértékben jellemzőek rá. Ez a válaszadási mód kiküszöböli azt a gyakori tendenciát, hogy a jelölt túlságosan elfogult önmagával szemben, vagy bizonyos vélt elvárásoknak kíván megfelelni.
A riport megmutatja a kompetenciák személyen belüli kidolgozottságát, fontosságát; felsorolja a kitöltő erősségeit, valamint részletes fejlesztési javaslatokkal is szolgál.
A Scope-L minden vezetői munkakörben alkalmazható, hiszen olyan alapvető kompetenciákat mér, amelyek a legtöbb ilyen pozícióban fontosak.
A kérdőív kiválasztási és fejlesztési célokra egyaránt alkalmas.


Emberi kapcsolatok Vezetés Feladatkezelés Változás és energia
Kapcsolatok építése és ápolása Irányítás és delegálás Elemzés Alkalmazkodás
Szóbeli kommunikáció és meggyőzés Üzleti tudatosság Problémamegoldás Kreativitás és innováció
Írásbeli kommunikáció Döntéshozatal Tervezés-szervezés Fejlődés
Együttműködés Motiválás Szorgalom Motiváció és kezdeményezés
Nyitottság és elfogadás Mások fejlesztése Szabálykövetés Feszültségkezelés