+36 30 211 37 02

Scope-L | Vezetői kompetencia kérdőívKérdések száma: 120 | Skálák száma: 20 | Kitöltési idő: kb. 20 perc | Kitöltés módja: online


A kérdőív 20 alapvető kompetenciát vizsgál 4 átfogó területen: vezetés, emberi kapcsolatok, feladatkezelés, változás és energia. A kitöltőnek a mindennapi munkára vonatkozó, csoportokba rendezett állításokat kell rangsorolnia aszerint, hogy azok milyen mértékben jellemzőek rá. Ez a válaszadási mód kiküszöböli azt a gyakori tendenciát, hogy a jelölt túlságosan elfogult önmagával szemben, vagy bizonyos vélt elvárásoknak kíván megfelelni.

A riport megmutatja a kompetenciák személyen belüli kidolgozottságát, fontosságát, felsorolja a kitöltő erősségeit, valamint részletes fejlesztési javaslatokkal is szolgál.