+36 30 211 37 02

ÁSZVEK | Vezetői képességek és tulajdonságokKérdések száma: 300 | Skálák száma: 39 | Kitöltési idő: kb. 30 perc | Kitöltés módja: online


Rendkívül széleskörű és mélyreható személyiségrajzot nyújtó mérőeszköz, amely a vezetői rátermettséget is vizsgálja. A módszer a normális személyiségtartományon belüli különbségeket méri olyan alapvető dimenziókban, mint a személyközi interakciók, az önszabályozás és felelősségérzet, a motivációs háttér, valamint a gondolkodás és viselkedés rugalmassága.

A kérdőív bizonyos skálái arról is információt nyújtanak, hogy a személy reális képet adott-e magáról, vagyis hogy a kapott eredmények megbízhatók-e.


Általános személyiségskálák
 • Dominancia
 • Szociális ambíció
 • Szociabilitás
 • Szociális fellépés
 • Önelfogadás
 • Jó közérzet
 • Felelősségtudat
 • Szocializáltság
 • Önkontroll
 • Társas tolerancia
 • Jó benyomáskeltés
 • Közösségiesség
 • Teljesítmény konformizmussal
 • Teljesítmény függetlenséggel
 • Intellektuális hatékonyság
 • Pszichológiai érzék
 • Flexibilitás
 • Érzelmi nyitottság
 • Empátia
 • Én-erő
 • Szorongásmentesség
Vezetői skálák
 • Irányítókészség
 • Frusztrációs tolerancia
 • Szociális kompetencia
 • Szabálytudat
 • Teljesítményigény
 • Megújulóképesség
Eysenck-féle dimenziók
 • Stabilitás / Emocionalitás
 • Extraverzió / Introverzió
 • Altruizmus / Pszichoticizmus
Big Five dimenziók
 • Szociális hatékonyság
 • Kellemesség
 • Emocionális kontroll
 • Lelkiismeretesség
 • Intellektus, kreativitás
Intelligencia-skálák
 • Intellektív intelligencia
 • Szociális intelligencia
 • Érzelmi intelligencia